Voor ontslag


U hebt een katheter geïmplanteerd vanwege terugkerend pleuravocht of ascites en u wilt de patiënt uit het ziekenhuis ontslaan. Wat moet je nu doen?

Följ gärna nedanstående rutiner för att garantera att patienten får en bra utskrivning och har dränagematerial att tappa ut vätskan med.

Dingen om over na te denken voor ontslag

Planera för hur patientens omvårdnad i hemmet ska gå till. Patienten kanske inte känner sig manad att dränera vätskan själv och har inte har närstående som kan hjälpa till. I så fall behöver en hemsjukvård kopplas in. Även om patient eller närstående ska tappa vätskan själv är det bra om en hemsjukvård står som backup. Patienten kan bli sämre efter hand och behöva hjälp.

  • Kontrollera att patient, närstående eller hemsjukvård har kunskap att dränera patienten. Kontakta oss gärna om utbildningsbehov föreligger.
  • Säkerställ att ordination gällande mängd och intervall för tappningar samt suturtagning finns.
  • Skicka gärna minst 2 dränageset med patienten hem och säkerställ beställningsrutin för fortsatta tappningar hemma. Skicka även med en liten flaska med klorhexidinsprit.
  • Ge patienten ett behandlingsmeddelande samt broschyren Patient- och dränageinformation, vilken ni kan få från oss.
  • Tänk på att det är bra att ha kvar lite dränagematerial på kliniken ifall patienten blir inlagd igen vid ett senare tillfälle.

Training via ewimed

- Nu is het onze beurt!

Zodra je de katheter hebt geïmplanteerd en we hebben uitgezocht wie het vocht gaat afvoeren, zorgen we ervoor dat ze getraind zijn en de juiste drainagematerialen hebben. Natuurlijk trainen we ook andere afdelingen in het ziekenhuis als de patiënt van afdeling verandert.

Ontslag uit het ziekenhuis

- Wat te doen op de dag van ontslag?

  1. Genomför ett dränage på utskrivningsdagen. Tappa så tomt som möjligt utifrån patientens medicinska förutsättningar innan patienten går hem. Beakta nationella riktlinjer vid ascitestappning vad gäller eventuell albuminersättning.
  2. Koppla loss dränagematerialet och sätt ett nytt sterilt lock på säkerhetsventilen. Säkerhetsventilen stängs automatiskt så att ingen klämma behövs på katetern. Kontrollera att förbandet sitter bra.
koppla isär ett munstycke från en säkerhetsventil på PleurX eller drainova kvarliggande kateter

1 | Maak het drainagemateriaal los van de katheter.

rengör säkerhetsventilen på den kvarliggande katetern PleurX eller drainova

2 Desinfecteer de veiligheidsklep.

sätter på ett PleurX ventillock så att det hakar i

3 | Doe een nieuw deksel op en breng een nieuw verband aan.

Ge patienten behandlingsmeddelandet från läkaren tillsammans med kateterpasset (om det finns) och vår broschyr Patient- och dränageinformation.

För övriga frågor står våra medarbetare gärna till förfogande.

Heb je nog vragen?

Hier zijn enkele van onze veelgestelde vragen.

FAQ