Katheterpaspoort


Het katheterpaspoort is een vereiste onder de nieuwe Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDR), die in mei 2021 van kracht werd. Een verblijfskatheter telt als een implantaat en het product moet vergezeld gaan van een implantatiekaart. Daarom noemen we de implantatiekaart een katheterpas. Het verhoogt de veiligheid van de patiënt en bevat alle belangrijke informatie over de te implanteren katheter. Hierdoor kunnen patiënten en artsen het product terug traceren naar de fabrikant. In geval van complicaties of noodgevallen kan relevante medische informatie over de patiënt en de katheter in het paspoort worden gevonden, evenals de juiste contactpersoon.

Vul het katheterpaspoort in

U kunt het katheterpaspoort invullen en met de patiënt mee naar huis sturen. Informeer de patiënt om het katheterpaspoort bij elk bezoek aan het consultatiebureau mee te nemen, zodat andere klinieken ook weten wat voor katheter de patiënt heeft.

drainova® en drainova® ArgentiC katheters zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving en bevatten daarom een katheterpaspoort. PleurX™/PeritX™ is geregistreerd onder de MDD en bevat nog geen implantatiepaspoort.

Heb je nog vragen?

Hier zijn enkele van onze veelgestelde vragen.

FAQ