Ascites (fluid in the abdomen)


Easily explained !

Simple and short

The most common causes of ascites

 • Cancer
 • Levercirrhos
 • Hjärtsvikt

Symptoms of ascites

 • Tryck i magen
 • Smärta i magen
 • Illamående/kräkningar, dålig aptit
 • Ökat midjemått
 • Andnöd

Synonyms for ascites

 • Vätska i buken / bukhålan
 • Vätska i magen
 • Bukvätska

How to treat recurrent ascites

 • Engångstappning (laparocentes, paracentes)
 • Kvarliggande asciteskateter

Peritoneum (abdominal wall)

Peritoneum (bukhinnan) är ett tunt membran i magen, som är uppdelat i två hinnor, vilka man även kallar blad. Peritoneum parietale heter det yttre bladet som täcker bukväggens insida. Det inre bladet heter peritoneum viscerale och täcker en del av organen i buken (intraperitoneala organ).

Peritoneum har två huvudsakliga uppgifter. Dels skyddar den organen i bukhålan. Dels producerar den en smörjande vätska som gör att organen kan röra sig bättre.

Illustration av magen med peritoneum

What is ascites?

Ascites (abdominal fluid) is when fluid builds up in the abdominal cavity. As a result, the stomach visibly increases in size and you may experience symptoms such as a feeling of pressure in the stomach, pain, nausea, poor appetite, vomiting and shortness of breath.

Why does ascites occur?

Ascites can occur for a variety of reasons. Cancer, heart failure or inflammation of the intestine are examples of diseases that can cause ascites. Late-stageliver cirrhosis (cirrhosis of the liver) also causes an accumulation of fluid in the abdominal cavity as a typical symptom.

Illustration av peritoneum med ascites

The biggest benefit is not having to go to the hospital several times a week. It is time-consuming and you sometimes have to stay for an additional day to be driven back and forth between the ward and the X-ray. Also symptom relief: Now I can not only drain on my own, I can even decide freely when I want to drain based on the symptoms I have. This way I avoid the bloated feeling and breathing is easier.

– Patient from Uppsala, ascites (heart failure) –

How do you treat ascites?

In addition to treating the disease that causes ascites, depending on what is causing the fluid, the following therapies can be used to treat recurrent ascites.

One-time drainage (laparocentes / paracentes).

A one-time drainage is a polyclinical procedure that is often performed in an ER. If you need to lose a lot of fluid, you may also need to be admitted to hospital. In a single-use drainage, the liquid is drawn out with a syringe through a cannula.

Persistent ascites catheter

Vi på ewimed rekommenderar vid återkommande ascites en omedelbar implantation av en kvarliggande asciteskateter.

En fördel med en kvarliggande kateter är att man som patient inte behöver åka till sjukhuset upprepade gånger för att läkaren ska punktera och engångstappa. Patienten har därmed mer tid till sitt förfogande, eftersom man kan dränera vätskan i hemmet utan att en läkare behöver vara närvarande. Således ökar patientens rörlighet och livskvalitet.

Andra fördelar med en kvarliggande kateter är färre sjukhusvistelser samt låg risk för infektion eller komplikationer (vilket är styrkt i vetenskapliga studier).

More information about the catheter

Brief overview of the benefits of our indwelling catheters

 • möjliggör självständigt, snabbt och patientsäkert dränage i hemmet.
 • inga ytterligare sjukhusvistelser på grund av vätskan
 • enkelt och lätt att hantera
 • inga upprepade, smärtsamma punktioner
 • ett enda minimalinvasivt ingrepp för att implantera katetern
 • högsta patientsäkerhet tack vare den unika kopplingen till dränageseten
 • ökad rörlighet och självständighet för dig som patient
 • minskad infektionsrisk

Do you have any questions?

Contact us or browse through a selection of our frequently asked questions (FAQs).

Contact us nowFrequently asked questions (FAQ)