Healthcare personnel

Do you work in healthcare and have a patient suffering from pleural effusion or ascites? Then you will find information about our indwelling catheters here. We have also compiled procedures for our products that may be of interest to you in your area of responsibility.

Healthcare personnel

Do you work in healthcare and have a patient suffering from pleural effusion or ascites? Then you will find information about our indwelling catheters here. We have also compiled procedures for our products that may be of interest to you in your area of responsibility.


Jobbar du på en klinik som implanterar våra kvarliggande katetrar för dränage av pleuravätska och ascites (drainova® eller PleurX™/PeritX)? I så fall hittar du här speciellt framtagna rutiner och lite mer information om våra produkter.

Har ni patienter med återkommande pleuravätska och ascites på er avdelning? Här finns förslag på rutiner för sjukhusavdelningar som vårdar patienter med våra kvarliggande katetrar (drainova® eller PleurX™/PeritX).

Arbetar du inom hemsjukvården och vårdar patienter med våra kvarliggande katetrar för dränage av pleuravätska och ascites(drainova® eller PleurX™/PeritX)? Då finns här lite information om hur man dränerar och hur våra dränageset används.

Do you have any questions?

Here are some of our frequently asked questions.

FAQ